บทนำ - ความยากของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน

นับเป็นความท้าทายที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อที่จะรักษาธุรกิจของ บริษัท หนึ่งในความท้าทายคือการแข่งขันที่รุนแรงระหว่าง บริษัทมีปัจจัยดังต่อไปนี้

ปัจจัยที่#1: ทางเลือกที่หลากหลายสำหรับผู้บริโภค

การเข้าถึงผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดภายใต้แพลตฟอร์มประเภทต่างๆ รวมถึงความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ถูกนำมาใช้เพื่อดึงดูดผู้บริโภคที่ต้องการหาสินค้าจำนวนมาก

ปัจจัยที่#2: ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้

เป็นเรื่องง่ายที่จะเปรียบเทียบ การใช้ผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และราคา ได้ตลอดเวลาผ่านทางอินเทอร์เน็ต การพูดปากต่อปาก กลายเป็นแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อที่ไม่สามารถควบคุมได้สำหรับผู้บริโภค มีโอกาสสูงที่คุณจะสูญเสียลูกค้าของคุณเมื่อความคิดเห็นเชิงลบไปแพร่ไปในอินเทอร์เน็ต


ปัจจัยที่#3: การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี

แม้ว่าผลิตภัณฑ์ หรือ บริการใหม่ ๆ จะใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการนำเสนอต่อลูกค้า แต่เทคโนโลยีดังกล่าวก็จะล้าสมัยลงในไม่ช้า หรือถูกคู่แข่งตามในระยะเวลาอันสั้น เป็นผลให้การรักษาความได้เปรียบของตัวเองเป็นเรื่องยาก

ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน หลายๆ บริษัท ไม่ได้ใช้วิธีการเหล่านี้เพื่อเสริมสร้างกำไร

  • การเพิ่มประสิทธิภาพของการโฆษณา และการส่งเสริมการขาย
  • สร้างแรงจูงใจให้กับตัวแทนจำหน่าย
  • ส่วนลด

อย่างไรก็ตามอาจจะมีหลายบริษัท ที่รู้จักวิธีการเหล่านี้จริงและนำไปสู่ผลกำไร

กราฟต่อไปนี้มาจากรายงานของอเมริกา กล่าวถึง อายุการใช้งานเฉลี่ยของ S&P 500 บริษัท กำลังลดลง อธิบายว่าการอยู่รอดของ บริษัท ฯ กำลังประสบปัญหาเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อน(Source) : https://www.cnbc.com/2017/08/24/technology-killing-off-corporations-average-lifespan-of-company-under-20-years.html

อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของบริษัท คือ 60 ปีในปี 1950 แต่กลายเป็นว่าน้อยกว่า 20 ปี ในปี 2012 และสั้นมากกว่า 40 ปี ปรากฏการณ์นี้เป็นแนวโน้มทั่วโลก

เราจึงอยากนำเสนอ CRM “การเพิ่มยอดขาย และการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น" ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการเติบโตของบริษัท