เริ่มกันเลย!

ปัญหาที่ต้องเผชิญกับสาขาในต่างประเทศ

หากสำนักงานใหญ่อยู่ในต่างประเทศ เช่นญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น ๆ คุณอาจมีปัญหาเหล่านี้ที่ต้องเผชิญ ตัวอย่างเช่น..

  • ไม่มีใครในบริษัทสามารถจัดการระบบ CRM ขนาดใหญ่ที่ขอติดตั้งจาก HQ ผลที่ตามมา คือ CRM ยังไม่ได้เริ่มทำ
  • แม้ว่าบริษัทจะมีระบบ CRM อยู่ แต่ผู้ที่ดูแลระบบอาจมีการโยกย้ายเปลี่ยนงาน และไม่มีเวลาดูแลอย่างจริงจัง (เนื่องจากการทำ CRM วัดผลได้ในระยะยาว จึงเป็นเรื่องยากที่จะรักษา และดำเนินการต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ)
  • พนักงานไม่เพียงพอในการดูแลเรื่อง CRM โดยเฉพาะ เรื่องนี้เป็นเรื่องยากที่จะได้รับการสนับสนุนจาก HQ

พวกเราให้ความมั่นใจ และสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่

  • ฉันต้องการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน CRM และนำมาใช้ภายในบริษัท
  • บริษัทของฉันเข้าใจความจำเป็นของการทำ CRM แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร
  • ฉันอยากจะทำ CRM แต่มีข้อจำกัดเรื่องกำลังคน

พวกเรา (Icomm) สามารถให้การสนับสนุนคุณได้ในทุกสถานการณ์ ดังนั้นโปรดติดต่อเรา